ارتباط از راه دور با اتوماسیون اداری نگاه

در زمانی نه چندان دور اینکه شما حتی در زمان سفر نیز بتوانید مدیریت مکاتبات و پیگیری های اداری خود را در دست بگیرید تنها در رویاها متصور بود.همچنین شرکتها و کارخانه ها برای ارتباط و نامه نگاری بین دفاتر و شعب خود مجبور به استفاده از پست یا ایمیل و راه های پیچیده دیگر[…]


آپدیت های رایگان

نرم افزار اتوماسیون اداری در یک سازمان همانند یک موجود زنده عمل می نماید و شاهرگ حیاتی یک سازمان است، لذا سلامت و هوشمندی و دقت این موجود در سازمان بسیار حائز اهمیت است. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب نرم افزار ها و علی الخصوص نرم افزار اتوماسیون اداری مسئله بروز رسانی و[…]


الگوی نامه های اتوماسیون اداری

فرم های اداری در نرم افزار اتوماسیون اداری نگاه از طریق واژه پرداز ورد تهیه می شوند که این یکی از بزرگترین قابلیت های برنامه ی اتوماسیون اداری می باشد. چرا که بدین وسیله میتوان بدون هیچ محدودیت به ساخت و طراحی قالب ها و فرمت های مورد نظر پرداخت.  پیش نویس خام یک نامه[…]