تفاوت نسخه نگاه و نگاه برتر اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری نگاه برتر نسخه پیشرفته و ارتقا یافته ی اتوماسیون اداری نگاه می باشد که با داشتن بیش از 2500 کاربر در سطح کشور توانسته است گام بلندی در زمینه بهبود فرایند های اداری و کاهش هزینه های اداری شرکت ها بردارد. هدف از تولید نسخه ی نگاه برتر اتوماسیون اداری تمرکز[…]