استفاده از واژه پرداز MS Word

اتوماسون اداری نگاه برخلاف تعداد زیادی از اتوماسیون های موجود در بازار از واژه پرداز قدرتمند Microsoft word برای نگارش نامه ها بهره می برد که این موضوع یکی از نقاط قوت و بسیار عالی در این سیستم می باشد.