گواهینامه اتوماسیون اداری

استقرار سیستم اتوماسیون اداری در یک سازمان تنها برای  رفع مشکلات یک سازمان نیست علیرغم اینکه اتوماسیون اداری در یک شرکت منافع مالی زیادی به همراه داشته و از هدر رفت هزینه ها و اتلاف وقت پرسنل به طور چشمگیری می کاهد ، لازمه بسیاری از مزایده ها و مناقصه های دولتی در گرو گواهینامه[…]


الگوی نامه های اتوماسیون اداری

فرم های اداری در نرم افزار اتوماسیون اداری نگاه از طریق واژه پرداز ورد تهیه می شوند که این یکی از بزرگترین قابلیت های برنامه ی اتوماسیون اداری می باشد. چرا که بدین وسیله میتوان بدون هیچ محدودیت به ساخت و طراحی قالب ها و فرمت های مورد نظر پرداخت.  پیش نویس خام یک نامه[…]