پایگاه داده اس کیو ال سرور

یکی از نقات قوت نرم افزار اتوماسیون اداری نگاه پایگاه داده مایکروسافت اس کیو ال سرور می باشد که بسیار قدرتمند و بدون محدودیت حجم و تعداد رکورد است و این قابلیت اجازه میدهد شرکت یا سازمان شما سال های سال بدون هیچ مشکل و افت سرعتی از اتوماسیون اداری نگاه بهره گیرد