تعداد کاربرا نامحدود اتوماسیون اداری نگاه

اتوماسیون ادرای نگاه میتواند به تعداد نامحدود برای پرسنل شما حساب کاربری رایگان ایجاد کند! اتوماسیون های مرسوم در بازار متاسفانه در ازای ایجاد هر کاربر هزینه های جدیدی به شرکت تحمیل می نمایند.خب این هم یکی از مصداق های عجیب گران فروشی قانونی در کشور ماست! با اتوماسیون اداری نگاه میتوانید به هر تعداد[…]


ارتباط از راه دور با اتوماسیون اداری نگاه

در زمانی نه چندان دور اینکه شما حتی در زمان سفر نیز بتوانید مدیریت مکاتبات و پیگیری های اداری خود را در دست بگیرید تنها در رویاها متصور بود.همچنین شرکتها و کارخانه ها برای ارتباط و نامه نگاری بین دفاتر و شعب خود مجبور به استفاده از پست یا ایمیل و راه های پیچیده دیگر[…]