دانلود نرم افزار اتوماسیون اداری نگاه

.اتوماسیون اداری نگاه محصول شرکت پویش پردازان نگاه برتر آریا راهکاری سریع برای دستیای به نظم اداری و رفع مشکلات رایج سازمان است که با بهره گیری از تکنولوژی های روز به منظور مدیریت دبیرخانه، نامه های صادره و وارده شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده است. گروه نرم افزاری بایوتک در اتوماسیون نگاه تمام تلاش خود را نموده است


امضای الکترونیکی مکاتبات در اتوماسیون اداری نگاه

یکی از مزیت های برجسته ی اتوماسیون اداری نگاه قابلیت درج امضای الکترونیکی بر روی نامه ها و فرم های صادره می باشد. مهمتر از همه اینکه این قابلیت محدود به یک کاربر نیست و میتوان فرم هایی با چندین امضا نیز تهیه نمود.در اتوماسیون اداری نگاه امضای کاربران با زمینه شفاف و به فرمت[…]