چت درون سازمان

هدف از پیاده سازی اتوماسیون اداری در سازمان ها کاهش حجم کار ها و ارتباطات بین پرسنل می باشد که یکی از کاربرد های مهم اتوماسیون اداری نگاه قابلیت چت درون سازمان است و شرایط گفتگوی درون سازمانی بصورت آنلاین را برای کاربران فراهم می آورد و کاربران میتوانند در مورد موضوعات مختلف کاری با[…]