ثبت نامه های اداری

اتوماسیون اداری نگاه با قابلیت ثبت نامه های صادره در محیط واژه پرداز ورد یکی از بهترین و انعطاف پذیر ترین اتوماسیون های کشور است که به کاربر خود اجازه تولید و طراحی فرم های اداری را به دلخواه و در محیط بی نقص آفیس ورد می دهد. با اتوماسیون اداری نگاه ثبت نامه های[…]


محیط کاربری اتوماسیون اداری نگاه

نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان نگاه با داشتن محیط منحصربه فرد در انتخاب سیستم اتوماسیون اداری است.رسالت اجرای اتوماسیون اداری در سازمانها کاهش حجم و پیچیدگی کارهاست که این موضوع رابطه بسیار مستقیمی با رابط کاربری اتوماسیون اداری دارد


امضای الکترونیکی مکاتبات در اتوماسیون اداری نگاه

یکی از مزیت های برجسته ی اتوماسیون اداری نگاه قابلیت درج امضای الکترونیکی بر روی نامه ها و فرم های صادره می باشد. مهمتر از همه اینکه این قابلیت محدود به یک کاربر نیست و میتوان فرم هایی با چندین امضا نیز تهیه نمود.در اتوماسیون اداری نگاه امضای کاربران با زمینه شفاف و به فرمت[…]


گردش نامه های اداری در سازمان

به کمک این قابلیت به سادگی میتوان مشاهده نمود که یک نامه اداری توسط پرسنل چه وضعیتی دارد (مشاهده شده ، دیده نشده ، بایگانی شده و …) و همچنین پاراف ها و ارجاعات نامه مورد نظر در سیستم اتوماسیون اداری به چه صورت میباشد.


قابلیت ایجاد بایگانی شخصی برای کاربران

اتوماسیون اداری نگاه قابلیت بایگانی شخصی را بصورت بسیار ساده ای بوسیله ی برچسب ها برای کابران به ارمغان آورده است.هر کاربر میتواند پوشه های شخصی ایجاد و یا از پوشه های عمومی که مدیر سیستم تعریف نموده است برای بایگانی نامه های خود استفاده نماید.